Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2010

Υγειονομική και ναυαγοσωστική κάλυψη παραλίας Λούρου Αιτωλοακαρνανίας

Έτυχε ενώ έψαχνα στο διαδίκτυο να βρω το προεδρικό διάταγμα 23/2000 όπου μεταξύ άλλων αναφέρει σε ποιες περιπτώσεις θεωρείται υποχρεωτική η παρουσία ναυαγοσώστη σε οργανωμένες η μη παραλίες
Θεωρήσαμε λοιπόν καλό και ρωτήσαμε τους εμπλεκόμενους κατά την γνώμη μας φορείς,
-Αν στην ευαίσθητη περιοχή του Λούρου που συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου τους καλοκαιρινούς μήνες, η πολιτεία – εμπλεκόμενοι φορείς η όσοι εκμεταλλεύονται την παραλία, έχουν την υποχρέωση να τοποθετήσουν ναυαγοσώστη ή αν υπήρχε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υγειονομική κάλυψη της περιοχής;

Πιο συγκεκριμένα:
Απευθυνθήκαμε την 10 Ιουλίου 2010
-Στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγ. & Νησ. Πολιτ.
Γραφείο Πολίτη

-Στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτ/νίας
Διεύθυνση Υγείας και δημόσιας υγιεινής και

-Στο Δήμο Οινιαδων
και τους ρωτήσαμε τα εξής:

Ερώτηση
Θέμα: Υγειονομική και ναυαγοσωστική κάλυψη παραλίας Λούρου Αιτωλοακαρνανίας

Γεια σας,
Σας υπενθυμίζουμε ότι η παραλία του Λούρου είναι μια από τις πολυσύχναστες παραλίες στην περιοχή του Μεσολογγίου τους καλοκαιρινούς μήνες ιδιαίτερα την περίοδο full season Ιούλιο – Αύγουστο. Δυστυχώς εν συγκρίσει με άλλες παραλίες και λουτρικές εγκαταστάσεις τις περιοχής η παραλία του Λούρου έχει το μειονέκτημα να βρίσκεται 25 χιλιόμετρα περίπου ή 30' λεπτά της ώρας μακρυά απο τον πλησιέστερο κέντρο υγείας που βρίσκεται στο Αιτωλικό, με αποτέλεσμα να έχουν σημειωθεί πνιγμοί ανθρώπων που πιθανότατα να είχαν αποφευχθεί αν υπήρχε πλησίον της παραλίας του Λούρου υγειονομικό προσωπικό ή αν υπήρχε παρουσία ναυαγοσώστη για την παροχή πρώτων βοηθειών
Διαβάσουμε στο προεδρικό διάταγμα 23/2000 σχετικά με τον καθορισμό περιπτώσεων υποχρεωτικής προσλήψεως ναυαγοσώστη, σε οργανωμένες ή μη παραλίες, για την προστασία των λουομένων στο θαλάσσιο χώρο.
Συγκεκριμένα όσο αναφορά
……κλπ…….

1. Λουτρική εγκατάσταση:
α)
……κλπ, κλπ, κλπ, …..…..
β) Με την επιφύλαξη της ισχύος των αναφερόμενων στην επόμενη υποπαράγραφο ως λουτρική εγκατάσταση νοείται και ο χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας ή ζώνης λιμένα ο οποίος παραχωρείται ή εκμισθώνεται από το Δημόσιο ή τους Οργανισμούς Λιμένα ή τα Λιμενικά Ταμεία σε διάφορους φορείς ή επιχειρήσεις (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ξενοδοχειακές μονάδες, οργανωμένες κατασκηνώσεις κ.λ.π.) για χρήση εκμισθούμενων θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τοποθέτηση καθισμάτων ή ανακλίντρων ή μέσων προφύλαξης από τον ήλιο, των λουομένων ανεξάρτητα αν τα άτομα που εισέρχονται για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή καταβάλλουν ή όχι εισιτήριο.
…….κλπ, κλπ, κλπ, …………..

γ) Για το χαρακτηρισμό των χώρων ως πολυσύχναστων ο Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής συγκροτεί κατά το πρώτο δίμηνο κάθε χρόνου Επιτροπή αποτελούμενη από:
1) τον ίδιο, ως πρόεδρο. Προκειμένου περί Κεντρικού Λιμεναρχείου ή Λιμεναρχείου αντί του Προϊσταμένου μπορεί να ορίζεται από τον ίδιο για να συμμετέχει στη Επιτροπή, ως πρόεδρος, άλλος Αξιωματικός Λ.Σ.
2) έναν εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ο οποίος εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του, μεταξύ των μελών του, από το οικείο Νομαρχιακό Συμβούλιο και
3) έναν εκπρόσωπο του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) ή του Λιμενικού Οργανισμού ή του Λιμενικού Ταμείου, κατά περίπτωση, που ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, από τους Οργανισμούς αυτούς
Η εν λόγω επιτροπή αποφαίνεται σχετικά, λαμβάνοντας ενδεικτικά υπόψη τη μέση ημερήσια προσέλευση πεντακοσίων 500 λουομένων κατά τις περιόδους αιχμής για μήκος ακτογραμμής ενός 1 χιλιομέτρου, τυχόν επισυμβάντα κατά το παρελθόν ατυχήματα κ.λ.π. Οι επιτροπές αυτές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία εντός του μηνός Φεβρουαρίου κάθε χρόνου

Το προεδρικό διάταγμα συνεχίζει και αναφέρεται και στις Υποχρεώσεις εκμεταλλευομένων λουτρικές εγκαταστάσεις πιο αναλυτικά:
.........Οι εκμεταλλευόμενοι τις λουτρικές εγκαταστάσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξενοδοχειακές μονάδες, οργανωμένες κατασκηνώσεις κ.λπ) υποχρεούνται όπως:
α) Κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο και από ώρας 10.30 – 17.30 προσλαμβάνουν ικανό αριθμό ναυαγοσωστών. Κάθε ναυαγοσώστης ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου.

Θα σας παρακαλούσαμε να μας απαντήσετε σύμφωνα με τα παραπάνω:
α) Αν συγκροτήθηκε επιτροπή για τον χαρακτηρισμό της παραλίας του Λούρου και τι αποφάσισε;
β) Αν οι Λιμενικές αρχές έχουν την υποχρέωση να ορίσουν ναυαγοσώστες σε χαρακτηρισμένες πολυσύχναστες παραλίες οι οποίες μπορεί ή ίσως να μην έχουν παραχωρηθεί η εκμισθωθεί σε τρίτους.
γ) Ποιοι έχουν την αρμοδιότητα να ασκούν ελέγχους σε όσους ‘εκμεταλλεύονται’ τις λουτρικές εγκαταστάσεις, όπως επίσης θα θέλαμε να μας ενημερώσετε αν γίνονται στην πράξη οι έλεγχοι
δ) Αν υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος από την τοπική αυτοδιοίκηση για την υγειονομική κάλυψη της περιοχής του Λούρου τις ημέρες αιχμής του καλοκαιριού

Η απάντηση μας ήρθε μόνο από την γενική γραμματεία ναυτιλίας ασφαλείας και ναυσιπλοΐας η οποία έχει αρκετό ενδιαφέρον και θα την δημοσιεύσουμε στην επόμενη ανάρτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου