Κυριακή, 22 Αυγούστου 2010

Υγειονομική και ναυαγοσωστική κάλυψη παραλίας Λούρου Αιτωλοακαρνανίας (η απαντηση)

Στην προηγούμενη ανάρτηση είχαμε δημοσιεύσει την ερώτηση που στείλαμε
-στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγ. & Νησ. Πολιτ.
στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτ/νίας,
στο Δήμο Οινιαδων-
όσο αναφορά την υγειονομική και ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας του Λούρου, σας θυμίζουμε ότι είχαμε αναφέρει μεταξύ άλλων …πως η παραλία του Λούρου είναι μια από τις πολυσύχναστες παραλίες στην περιοχή του Μεσολογγίου τους καλοκαιρινούς μήνες ιδιαίτερα την περίοδο full season Ιούλιο – Αύγουστο. Δυστυχώς εν συγκρίσει με άλλες παραλίες και λουτρικές εγκαταστάσεις τις περιοχής η παραλία του Λούρου έχει το μειονέκτημα να βρίσκεται 25 χιλιόμετρα περίπου ή 30' λεπτά της ώρας μακρυά απο τον πλησιέστερο κέντρο υγείας που βρίσκεται στο Αιτωλικό, με αποτέλεσμα να έχουν σημειωθεί πνιγμοί ανθρώπων που πιθανότατα να είχαν αποφευχθεί αν υπήρχε πλησίον της παραλίας του Λούρου υγειονομικό προσωπικό ή αν υπήρχε παρουσία ναυαγοσώστη για την παροχή πρώτων βοηθειών


Η απάντηση μας ήρθε μόνο από την Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας -την όποια ευχαριστούμε- και μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:
1. Σε απάντηση της σχετικής επιστολής και κατόπιν διερεύνησης των αναφερομένων σε αυτή από την οικεία Λιμενική Αρχή, επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:
α) Η παραλία του Λούρου του Δήμου Οινιάδων δεν είναι κατάλληλα οργανωμένος χώρος στον οποίο εισέρχονται με την καταβολή εισιτηρίου (αντιτίμου) άτομα για λήψη λουτρού ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί «λουτρική εγκατάσταση» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1(α) του άρθρου 1 του ΠΔ. 23/2000 (ΦΕΚ Α΄ 18).


Ως εδώ συμφωνούμε και συνεχίζει:
β) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1(β) του άρθρου 1 του προαναφερόμενου ΠΔ, ως λουτρική εγκατάσταση νοείται και ο χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας ή ζώνης λιμένα ο οποίος παραχωρείται ή εκμισθώνεται από το Δημόσιο ή τους Οργανισμούς Λιμένα ή τα Λιμενικά Ταμεία σε διάφορους φορείς ή επιχειρήσεις (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξενοδοχειακές μονάδες, οργανωμένες κατασκηνώσεις κ.λ.π.) για χρήση εκμισθούμενων θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τοποθέτηση καθισμάτων ή ανακλίντρων ή μέσων προφύλαξης, από τον ήλιο, των λουομένων ανεξάρτητα αν τα άτομα που εισέρχονται για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή καταβάλλουν ή όχι εισιτήριο.
Συμπεραίνουμε λοιπόν σύμφωνα με τα παραπάνω ότι η παραλία του Λούρου έχει παραχωρηθεί προφανώς σε κάποιους άρα θεωρείτε λουτρική εγκατάσταση εκτός και αν κάνουμε λάθος.

Παρακάτω στην ιδία απάντηση διαβάζουμε επίσης ότι :
…. Οι λουτρικές εγκαταστάσεις χαρακτηρίζονται ως πολυσύχναστες μετά από απόφαση Επιτροπής, η οποία συγκροτείται με μέριμνα της κατά τόπον αρμόδιας Λιμενικής Αρχής κατά το πρώτο δίμηνο κάθε χρόνου και αποτελείται από τον Λιμενάρχη ως Πρόεδρο, έναν (01) εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και έναν (01) εκπρόσωπο του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) ή του Λιμενικού Οργανισμού ή του Λιμενικού Ταμείου, κατά περίπτωση.
γ) Στις προαναφερόμενες διατάξεις αναφέρεται ρητά ότι, οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται, εντός του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους, κατά πλειοψηφία. Η διαδικασία αυτή ακολουθήθηκε και για την περίπτωση της παραλίας του Λούρου του Δήμου Οινιάδων και η προαναφερόμενη Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η παραλία αυτή δε χαρακτηρίζεται ως πολυσύχναστη.

Στο σημείο αυτό το προεδρικό διάταγμα αναφέρει επίσης και κάτι άλλο πολύ σημαντικό το οποίο παραλείπεται στην απάντηση και εδώ είναι το ζουμί ότι δηλαδή:
Η εν λόγω επιτροπή αποφαίνεται σχετικά, λαμβάνοντας ενδεικτικά υπόψη τη μέση ημερήσια προσέλευση πεντακοσίων 500 λουομένων κατά τις περιόδους αιχμής για μήκος ακτογραμμής ενός 1 χιλιομέτρου, τυχόν επισυμβάντα κατά το παρελθόν ατυχήματα κ.λ.π. Οι επιτροπές αυτές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία εντός του μηνός Φεβρουαρίου κάθε χρόνου……
Δείτε λοιπόν τις φωτογραφίες και πείτε μας αν διακρίνετε στην παραλία λιγότερα από 500 άτομα ή αν η παραλία του Λούρου δεν είναι πολυσύχναστη τότε τι είναι;
-Η μήπως κατά το παρελθόν δεν υπήρξαν πνιγμοί συνανθρώπων μας;
Υπόψιν οι λήψεις έγιναν ημέρα καθημερινή που σημαίνει ότι τα Σαββατοκύριακα full season ο κόσμος τουλάχιστον τριπλασιάζετε

Δείτε τοΣτην συνεχεία διαβάζουμε:
δ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του προαναφερόμενου ΠΔ σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 1038460/2439/B 0010/15-04-09 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 792 Β΄) (άρθρα 7 και 8) οι εκμεταλλευόμενοι (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξενοδοχειακές μονάδες, οργανωμένες κατασκηνώσεις κ.λπ.) τις λουτρικές εγκαταστάσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 του Π.Δ. 23/2000, υποχρεούνται όπως, κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο και από ώρας 10.30 -17.30, να προσλαμβάνουν ικανό αριθμό ναυαγοσωστών
Άρα αφού η παραλία του Λούρου δεν έχει χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστη διαπιστώνουμε ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς και όσοι εκμεταλλεύονται την παραλία πολύ απλά δεν υποχρεούνται να προσλάβουν ναυαγοσώστες την καλοκαιρινή περίοδο Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Τυχαίο; Δεν νομίζω

Και συνεχίζει:
ε) Αρμόδιες για τον έλεγχο των υπευθύνων, όπου απαιτείται πρόσληψη ναυαγοσωστών, είναι οι κατά τόπους Λιμενικές Αρχές οι οποίες διενεργούν συστηματικούς και αυστηρούς ελέγχους στις ευρισκόμενες στην περιοχή δικαιοδοσίας τους λουτρικές εγκαταστάσεις, προς διαπίστωση συμμόρφωσης των, κατά περίπτωση,
Δηλαδή οι λιμενικές αρχές διενεργούν ελέγχους τους καλοκαιρινούς μήνες κάθε χρόνου και διαπιστώνουν κάθε χρόνο ότι στην παραλία του Λούρου full season καθημερινά και ιδίως τα Σαββατοκύριακα, πως μαζεύονται λιγότερα από 500 άτομα όσο για τους πνιγμούς ούτε λόγος

Δειτε το


Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα
Ο νομοθέτης ο λογικά σκεπτόμενος νομοθέτης του προεδρικού διατάγματος θεώρησε πολύ σωστά πως όταν υπάρχει μαζική προσέλευση ατόμων στις παραλίες τα όποια εκτίθενται στο νερό και στην ηλιοφάνεια με ότι αυτό συνεπάγεται –πνιγμοί, ηλίαση κλπ- τότε θα πρέπει η πολιτεία και το κράτος να μεριμνούν για τους πολίτες τους. Έτσι αποφάσισε την υποχρεωτική παρουσία ναυαγοσώστη στο προεδρικό διάταγμα 23/ 2000

Πρακτικά όμως το συγκεκριμένο Π. Δ. αντιμετωπίζεται κατά την γνώμη μας ως «αγκάθι» και από το κράτος και από την τοπική αυτοδιοίκηση διότι:
α) Οι κρατικές εμπλεκόμενες υπηρεσίες αδυνατούν τις περισσότερες φορές να ανταποκριθούν λόγο υπηρεσιακών προβλημάτων –έλλειψη προσωπικού κλπ-
β) ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση αδυνατεί από την πλευρά της να προσλάβει ναυαγοσώστες κυρίως για οικονομικούς λόγους
Όλοι μαζί λοιπόν πολιτεία και τοπική αυτοδιοίκηση στην προσπάθεια τους να αποφύγουν το «αγκάθι» κάνουν τα στραβά μάτια κάνουν πως δεν βλέπουν και ΔΕΝ χαρακτηρίζουν τις παραλίες πανελλαδικά ως πολυσύχναστες
Για του λόγου του αληθές το συγκεκριμένο «αγκάθι» δεν απασχολεί την παραλία του Λούρου μόνο αλλά αποτελεί πανελλαδικό πρόβλημα
Αυτή είναι η αλήθεια

Δείτε τα
Και φυσικά δεν ζητάμε να τιμωρηθούν όσοι δεν κάνουν σωστά την δουλεία τους ούτε ζητάμε αποζημιώσεις
Θα πει ίσως κάποιος,
-Γιατί τόσο ενδιαφέρον για την παραλία του Λούρου;
-Γιατί δεν ενδιαφέρεστε για την Τουρλιδα, την Αγία Τριάδα, το Κρυονέρι κλπ;
Διότι η παραλία του Λούρου κατά την γνώμη μας έχει προοπτικές ανάπτυξης και το κυριότερο είναι ότι ο πλησιέστερος σταθμός πρώτων βοηθειών βρίσκεται στο Αιτωλικό δηλαδή είναι 25km ή 30’ λεπτά περίπου μακριά από την παραλία του Λούρου όπως τονίσαμε και στην προηγούμενη ανάρτηση
Και δεν ενδιαφερόμαστε τόσο για την πρόσληψη ναυαγοσώστη στην περιοχή όσο για την παρουσία προσωπικού με γνώσεις πρώτων βοηθειών
Γι αυτό είχαμε ζητήσει:
δ) Αν υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος από την τοπική αυτοδιοίκηση για την υγειονομική κάλυψη της περιοχής του Λούρου τις ημέρες αιχμής του καλοκαιριού

Ρωτάμε λοιπόν:
-Υπήρξε ενδιαφέρον ερεύνα και προτάσεις από τον δήμο Οινιαδων και την νομαρχία για:
α) Την τοποθέτηση έστω λιωμένου χώρου –αντίστοιχο με το λυόμενο στη Τουρλιδα- ως σταθμός πρώτων βοηθειών First Aid;β) Ζητήθηκε κάλυψη της περιοχής από εξειδικευμένο προσωπικό π.χ. απόσπαση ιατρού ή νοσηλευτή – τριας τις ώρες αιχμής στην παραλία;
γ) έγινε πρόταση στις εθελοντικές ομάδες π.χ. Ερυθρός Σταυρός, ομάδα διάσωσης κλπ καλύπτοντας τουλάχιστον τα έξοδα μετακίνησης τους από και προς την παραλία;

Συμπεραίνουμε ότι: Η τοπική αυτοδιοίκηση αντιμετωπίζει τους λουόμενους του Λούρου δυστυχώς ως αναλώσιμα δηλαδή,
Στα «φρύδια» τους και αν πνίγετε ο κόσμος και στα παλιά τους τα παπούτσια αν χτυπαει τον κόσμο ο ήλιος στο κεφάλι

Κλείνοντας έχουμε να πούμε το εξής:
Δεν πειράζει το φθινόπωρο πλησιάζει «Κυριακή κοντή γιορτή» και φυσικά τότε οι πολιτευτές όλων των χώρων θα θυμηθούν ξαφνικά ότι δεν είμαστε αναλώσιμα αλλά πολίτες και μάλιστα ενεργοί πολίτες.
Με όλους αυτούς ανεξαρτήτου αποχρώσεως, ένθεν και ένθεν θα τα πούμε το φθινόπωρο

Με την παραλια του Λουρου δεν τελειωσαμε ακομη θα σχολιασουμε επισης οσους εχουν καβαλησει το καλαμι και δεν ξερουν τι ζητανε,
περισσοτερα ομως στη επομενη αναρτηση.......

3 σχόλια:

 1. έτυχε να βρεθώ στο λούρο πριν από κάποιες μέρες..καλή η υγιειονομική κάλυψη που ζητήτε,αλλά καλό θα ήταν πρίν από όλα να τοποθετηθούν κάδοι τους οποίους εγώ δεν είδα, για τα σκουπίδια και να καθάριστεί η υπέροχη αυτή παραλία από τις πλαστικές σακούλες και τα αποτσίγαρα που ‘‘κυκλοφορούν‘‘.αυτά είναι πράγματα που μπορούν να γινουν άμεσα κατα αρχήν απ τους ίδους τους λουόμενους αλλά και από τα καταστήματα τις παραλίας που δεν έχουν τις κατάλληλες υποδομές ούτε για να πετάς τις γόπες απ τα τσιγάρα σου.
  φιλικά ελένη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εμείς οι Ελληναρες έχουμε μάθει ότι, μπορούμε να αφήνουμε τα σκουπίδια μας όπου πηγαίνουμε η καλύτερα να τα πετάμε στο μεγάλο τασάκι και όλοι οι άλλοι εκτός από εμάς πως θαπρέπει να μας τα μαζεύουν και αν κάποιοι παρεμπιπτόντως δείξουν προθυμία να τα μαζέψουν θεωρούνται συνήθως μακακες, όσο για τα υπόλοιπα δεν έχετε και άδικο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η επιτροπή αυτή είναι 2 πολιτικοί κι 1 λιμενικός. Αποτέλεσμα αυτού είναι όταν οι πολιτικοί (ως πλειοψηφία) δε θέλουν να ξοδέψουν κάποια χρήματα από τα έσοδα της παραλίας για την ναυαγοσωστική της κάλυψη, αποφαίνονται πως η παραλία δεν είναι πολυσύχναστη κι ας είναι.

  Μπορεί να αποφαίνεται κανείς πως μια παραλία δεν είναι πολυσύχναστη το καλοκαίρι το μήνα Φεβρουάριο;
  Σαφώς όχι. Κι εδώ είναι μια κοροϊδία.

  Εντούτοις δε γνωρίζω αν στην εν λόγω παραλία υπάρχει εκμετάλλευση (ξαπλώστρες και δημοπρατήσεις ξαπλωστρών από το δήμο προς ιδιώτες) ώστε να υπάρχουν έσοδα που να στηρίζουν την κατασκευή βάθρου και την πρόσληψη ναυαγοσώστη

  Το λιμενικό καλά σου απάντησε. Δεν μπορούσε να απαντήσει αλλιώς.

  Καλή δύναμη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή